Lög félagsins


FJÖREGG

Félag um náttúruvernd og heilbrigt umhverfi í Mývatnssveit

Lög

 1. gr.

Félagið heitir Fjöregg, félag um náttúruvernd og heilbrigt umhverfi í Mývatnssveit.
Heimili þess og varnarþing er í Skútustaðahreppi.

 1. gr.

Markmið félagsins er verndun náttúru og umhverfis Mývatnssveitar. Sjálfbær umgengni sem byggir á öflugri umhverfisvitund, þekkingu og verndarvilja.

 1. gr.

Markmiðum sínum hyggst félagið ná með því að:

 • stuðla að fræðslu um náttúruvernd, sjálfbærni og heilbrigt samfélag
 • vinna að umhverfisumbótum á svæðinu
 • fylgjast með hvers konar vá sem náttúrunni er búin af mannlegum inngripum og vekja athygli á henni
 • hvetja fólk og fyrirtæki til umhverfisvænna lífshátta og starfsemi
 • vera vettvangur fyrir umræðu og ályktanir um náttúruverndarmál
 1. gr.

Aðild að félaginu er tvenns konar, félagar og hollvinir.

Félagar skulu vera þeir einstaklingar sem þess óska.

Einstaklingar, félög, fyrirtæki og stofnanir geta gerst hollvinir félagsins.

Árgjald félagsmanna annars vegar og hollvina hins vegar skal ákveða á aðalfundi.

Ritari heldur skrá yfir félaga og hollvini.

Stofnfélagar teljast þeir sem skrá sig í félagið árið 2014.

Þeir sem skulda árgjald til tveggja ára falla af félagaskrá.

Eingöngu skuldlausir félagar hafa atkvæðisrétt á fundum félagsins.

Eingöngu félagar með lögheimili í Skútustaðahreppi eru kjörgengir í stjórn félagsins.

Hollvinir eru velkomnir á fundi og viðburði félagsins með málfrelsi og tillögurétt.

 1. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð sjö félagsmönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og  meðstjórnendum.

Formaður er kosinn beint á aðalfundi til eins árs og auk þess þrír stjórnarmenn til tveggja ára. Tveir skulu kosnir til vara til eins árs í senn. Stjórnin skiptir að öðru leyti sjálf með sér verkum.

Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til stjórnarfunda. Varamenn skulu ávallt boðaðir á stjórnarfundi en hafa einungis atkvæðarétt komi til forfalla hjá stjórnarmönnum.

 1. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af kjörnum skoðunarmönnum reikninga félagsins og liggja frammi á aðalfundi.

 1. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert. Stjórn skal boða til aðalfundar með sannanlegum hætti með a.m.k. 4 vikna fyrirvara. Síðara fundarboð með dagskrá og með tillögum til lagabreytinga, sem leggja á fyrir aðalfund, skal senda félagsmönnum með tölvupósti eða öðrum hætti með eigi minna en einnar viku fyrirvara. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar
 7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
 8. Önnur mál

Tillögur til lagabreytinga skulu komnar í hendur stjórnar a.m.k. 2 vikum fyrir aðalfund.
Til að lagabreytingar nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi. Lagabreytingar samþykktar á aðalfundi öðlast þegar gildi nema annað sé tekið fram.

 1. gr.

Félagsfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda.

Félagsfundir skulu haldnir þegar stjórn félagsins álítur þess þörf eða minnst 20% fullgildra félagsmanna óska þess.

Stjórn skal boða til félagsfundar með sannanlegum hætti með a.m.k. tveggja daga fyrirvara.

 1. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða og renna eignir þess til náttúruverndar í Mývatnssveit.

Samþykkt á aðalfundi félagsins 26. mars 2015